วิธีการเลือก GPS Tracker – เรียนรู้วิธีการติดตามยานพาหนะด้วย GPS

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีหลากหลายเหตุผลที่ผู้คนอาจต้องการอุปกรณ์ติดตาม GPS ดังตัวอย่างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีที่ผู้ปกครองที่ต้องการตรวจสอบสถานที่ตั้งของเด็ก หรือบุตรหลานของคุณว่าอยู่ ณ สถานที่ใด
  2. เจ้าของรถที่ต้องการติดตามว่ารถอยู่ที่ใด
  3. พนักงานที่ต้องการติดตามยานพาหนะของ บริษัท
  4. พนักงานขายที่ต้องเก็บบันทึกประวัติการขับขี่ของตนไว้
  5. ด้านการบินที่ต้องการตรวจสอบสถานะของเครื่องบินและตำแหน่งของตัวเครื่องบิน
  6. บุคคลใดก็ก็ตามที่ต้องการจะติดตามประวัติยานพาหนะของพวกเขาหรือหารถของพวกเขาหากมันสูญหายหรือถูกขโมย!

สำหรับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาว่าอุปกรณ์ติดตาม GPS ใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือการถามตัวคุณเองว่าฉันต้องการหรือต้องการข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์หรือไม่

ข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์หมายถึง ว่าคุณจำเป็นต้องทราบหรือไม่ว่าเครื่องติดตามของคุณอยู่ที่ไหนในเวลาใดก็ตาม คำถามนี้มีความสำคัญ

 

เนื่องจากจะกำหนดว่าคุณต้องอุปกรณ์ติดตาม GPS แบบใดซึ่งมีทั้งหมด 2 ประเภทจะดังนี้

  1. อุปกรณ์ GPS ติดตามแบบ Real-Time / Active
  2. GPS บันทึกข้อมูลแบบ Historical / Passive

ความแตกต่างระหว่าง GPS แบบ Real – Time / Active Tracking และ GPS Historical / Passive Logger

GPS แบบ Real-Time / Active Tracking มีความสามารถต่าง ๆ ดังนี้

– อัปเดตตำแหน่งทุกๆ 10 วินาทีถึง 5 นาทีขึ้นอยู่กับรุ่น

– แผนที่เชื่อมต่อ Google Maps หรือ Bing Maps

– ค่าอุปกรณ์ แตกต่างกันไป แต่โดยปกติจะแพงกว่าแบบ GPS Historical / Passive Logger

– ค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์

– ต้องทำสัญญาซึ่งอาจจะจำเป็นต้องทำหรือไม่ต้องทำแล้วแต่บริษัทผู้ให้บริการ

– รายงานประวัติการขับขี่รายละเอียดโดยคุณสามารถบันทึกและพิมพ์สิ่งเหล่านี้ได้ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ

– การแจ้งเตือนความเร็ว ณ ขณะนั้นคุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนหากบุตรหรือรถของคุณมีความเคลื่อนไหวที่เร็วเกินกว่าที่กำหนด

– Geofencing / Safe Zones Alerts สามารถได้รับการแจ้งเตือนหากบุตรหรือรถของคุณเข้าหรือออกจากพื้นที่บางแห่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไม่คาดฝัน

– Device Power สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

GPS Historical / Passive Logger มีความสามารถต่าง ๆ ดังนี้

– การอัปเดตตำแหน่งจะไม่มีข้อมูลหรือจะเรียกข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อคุณเสียบอุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

– แผนที่เชื่อมต่อ – Google Maps หรือ Bing Maps

– ค่าอุปกรณ์แตกต่างกันไป แต่โดยปกติจะน้อยกว่า GPS แบบ Real-Time / Active Tracking

– ค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมจ่ายเพียงค่าอุปกรณ์เพียงครั้งเดียว

– การทำสัญญาไม่มีการทำสัญญา เพราะคุณจ่ายเงินทั้งหมดเป็นราคาซื้ออุปกรณ์หมดแล้ว

– รายงานประวัติการขับขี่ สำหรับรายละเอียดคุณสามารถบันทึกและพิมพ์รายงานได้

– การแจ้งเตือน ณ ขณะนั้น ไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม์

– Geofencing / Safe Zones Alerts ไม่มีข้อมูลเรียลไทม์

– Device Power ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการใช้ GPS ติดตามแบบเรียลไทม์มีราคาแพงกว่า GPS แบบบันทึกข้อมูล เนื่องจากการทำงานของระบบที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลาที่สามารถนำมาใช้บริการ ซึ่งมันคงดีกว่า หากคุณสามารถติดตามได้แบบในเวลาปัจจุบัน นั้นจึงทำให้ GPS แบบระบบ เรียลไทม์ ได้รับความนิยมมากกว่าในปัจจุบัน

 

 

 

 

Telematics คืออะไร

Telematics

เป็นข้อมูลขนาดใหญ่และ Analytics เป็น 3 วิธีสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ก้าวไปข้างหน้า ในบทความนี้เราจะดูว่าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสามารถช่วยเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งได้ทั่วโลก

อนาคตของ Telematics

โดยทั่วไปในธุรกิจยานยนต์และการขนส่งส่วนใหญ่กระบวนการทางธุรกิจเฉพาะได้รับการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับข้อมูลของยานพาหานะและคนขับขี่ที่จำกัด ซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐบาลมักไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีใด ๆ ในการควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน

เป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ที่รัฐบาลต้องพึ่งพาอาศัยวิธีปฏิบัติทั่วไปเช่นการทำประวัติการขับขี่ก่อนหน้ารวมถึงการคำนึงถึงอายุและเพศของผู้ขับขี่ ข้อมูลประชากรของสถานที่ตั้งเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ

ขณะนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง คือการเข้าถึงสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ของ telematics ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในแง่มุมใหม่ “ข้อมูลขนาดใหญ่” ตามที่เราทราบว่ากำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างยานพาหนะ

วิธีการทำงานตั้งแต่การประกอบรถยนต์ การจัดจำหน่าย ประกันภัย การสร้างแบบจำลองการจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจราจร Big Data กำลังเปลี่ยนแปลงโลก ของอุตสาหกรรมการขนส่งยานยนต์ขนาดใหญ่

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้าน telematics ข้อเท็จจริงของเรื่องคือวิทยาศาสตร์ของ telematics ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและยานพาหนะ แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถปรับปรุงการจัดการ Supply Chain

การจัดการยานพาหนะการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายวัสดุอย่างมาก รวมถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เหมาะสม ในความเป็นจริงการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพิ่มโอกาสมากขึ้น ในส่วนนี้เราจะดูว่าข้อมูลขนาดใหญ่กำลังนำองค์ประกอบที่แปรเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะในภาคการประกันภัยการเงินยานยนต์และการขนส่งและภาคอื่น ๆ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท

 

Telematics กำลังเปิดศักราชของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยานพาหนะที่มีการประกันและวิธีการที่พวกเขาจะขับเคลื่อนหรือซ่อมแซมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้เราได้เห็นว่ามาตรฐานการประกันภัยและการบำรุงรักษายานพาหนะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนและการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในมือ

แต่ด้วยการใช้ telematics หลักฐานที่ชัดเจนของข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทันทีที่สามารถทำให้ระบบประกันภัยเป็นที่ถูกต้องและชัดเจน Telematics สามารถให้บริการแก่ผู้ขับขี่เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลส่งไปยังบริษัทประกันภัยได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้นเมื่อข้อมูลพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้จากผู้ใช้จะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยานพาหนะและการประกันภัยในท้ายที่สุดจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถนำมาใช้ในการขับขี่ได้ดี คนขับจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ GPS ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้ถึงรูปแบบการขับขี่ของตนเองรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงปริมาณความเร็วการเร่งคันเร่ง การเบรก หรือการรบกวนทางโทรศัพท์ที่จะนำมาซึ่งการโจรกรรมรถ เป็นต้น

 

ปัจจุบันหลาย ๆ บริษัทที่ผลิตยานพาหนะได้ผลักดันนวัตกรรมและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการประกันภัยรถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น การพิจารณาอุตสาหกรรมประกันภัย การใช้ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมของ telematics และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ บริษัทประกันภัยสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของตนได้ในขอบเขตที่ไม่สามารถทำได้

ก่อนหน้านี้โดยพื้นฐานแล้วอุตสาหกรรมประกันภัยจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และความน่าจะเป็น ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเชิงลึกที่ระบุถึงวิถีชีวิตและความเสี่ยงของลูกค้าทุกคนจึงเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่ออุตสาหกรรมประกันภัย นี่คือข้อมูลที่ telematics ได้รับการสนใจค่อนข้างมากข้อเสนอนี้สำคัญมากสำหรับบริษัทประกันภัยและลูกค้าในเรื่องของการจ่ายเงิน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ บริษัทประกันภัยไม่จำเป็นต้องคาดเดาเพื่อแก้ไขเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าของตน อีกทั้งช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถให้รางวัลแก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีและตรวจสอบสถิติสุขภาพยานพาหนะของตนเองโดยมีการลดเบี้ยประกันและการเสนอส่วนลดให้แก่ลูกค้า

Telematics เป็นตัวกำหนดแนวโน้มในเชิงบวกและเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อ บริษัทประกันภัยและผู้บริโภคก็คือการพิสูจน์ว่าเป็นข้อตกลงที่ดีและเท่าที่ telematics เป็นกังวลเรื่องข้อมูลที่มีมากเกินไปไม่เพียงแต่ผู้บริโภค แต่ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ให้บริการจะได้รับประโยชน์อย่างมากจาก Telematics ระบบ Telematics Prime ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทประกันกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบแอพพลิเคชัjนบนมือถือของ จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ยังรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตใด ๆ รวมทั้งเข้าถึงคนขับได้ทุกที่ทุกเวลา

 

 

บริษัท SEO ที่รับการันตีผลงาน

สำหรับบริษัท SEO ที่รับการันตีผลงานนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆลองคิดดูอีกครั้งว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่ามันทำได้จริงไหม การการันตีผลงานนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วการการตีผลงานนั้นก็มีดาบสองคมอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับบริษัทเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำ seo และยังไม่รู้ขั้นตอนการทำหรือยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้เราบ้างสำหรับบริษัทที่ไม่เปิดเผยลักษณะการทำงานในแต่ละขั้นตอน

สำหรับผมนั้นบางครั้งผมไปคุยกับบริษัท seo บางแห่งเขาก็จะบอกว่าให้เอาแค่ keyword และเว็บไซต์ไปให้เขาให้เขาแก้ On Page ได้นิดๆหน่อยๆที่เหลือเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาทำอะไรบ้าง
สิ่งที่จะทำให้เขาจะได้เงินนั้นก็ต่อเมื่อเว็บไซต์ของเราและติดอันดับบน Google ใน keyword ที่เราต้องการ
โดยที่เราไม่ทราบเลยว่าวิธีการที่เขาทำนั้นเขาทำอย่างไรบ้าง นั่นหมายความว่าเขาไม่บริสุทธิ์ใจที่จะสามารถบอกเราได้ว่าเขาทำอะไรบ้าง เขาอาจจะใช้วิธีการ สายดำสร้าง Back Link จำนวนมากในการดันอันดับของเราก็ได้ เมื่อ Google จับได้ว่าวิธีการที่เขาทำนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ดีภายหลังเว็บไซต์เราจะตกอันดับ

เพราะวิธีการที่เขาใช้นั้นเป็นวิธีการที่เน้นเพียงแค่ระยะสั้นไม่ได้เน้นระยะยาวทำให้เว็บไซต์ของเรามีผลเสียในระยะยาวนั่นเอง

สำหรับบริษัท seo ที่ดีคือมีการรายงานผลการทำงานทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทำ Back Link ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ปรับแต่งในส่วนต่างๆ วิธีนี้นี่เองที่จะทำให้เว็บไซต์เราติดอันดับทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรเราต้องโฟกัสที่ตรงไหนเราต้องจ่ายเงินในส่วนใดบ้างที่ทำให้เว็บไซต์เราติดอันดับได้ยาวนาน

เหตุผลหนึ่งที่ Agency ส่วนใหญ่ไม่ยอมบอกว่าทำอย่างไร โดยอ้างว่าเป็นความลับทางธุรกิจนั้น ผมว่านำมาใช้ไม่ได้ เพราะปัจจุบันนั้น SEO ควรที่จะเปิดเผยน่ารู้จริงๆว่าบริษัททำอะไรบ้างให้กับเว็บไซต์ของเรา

เพราะท้ายสุดแล้วหากเราทำเว็บไซต์ที่ดีมีแวลู่ให้กับผู้อ่านเว็บไซต์ของเราก็จะติดอันดับบน Google ได้อย่างแน่นอน

เบอมิ่งแฮม เฉือน วิลล่า 2-1 เข้ารอบ คาลลิ่ง

“ตราลูกโลก” เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ฝากแค้นคู่ปรับร่วมเมือง “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลลา โดยได้ นิโกลา ซิกิซ ยิงประตูชัย 2-1 นำทีมผ่านเข้าตัดเชือกคาร์ลิงคัพ ด้าน “ม้าขาว” อิปสวิช พลิกชนะ เวสต์บรอมวิช 1-0…

เกมฟุตบอลคาร์ลิงคัพ อังกฤษ รอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันพุธที่ 1 ธ.ค. มีทำการแข่งขันกันสองคู่ เกมดาร์บี้แมตช์ที่สนามเซนต์ แอนดรูว์ “ตราลูกโลก” เบอร์มิงแฮม ซิตี้ เฝ้ารังทำศึกกับคู่ปรับร่วมเมือง “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลลา

เริ่มเกมนาที 10 เจ้าถิ่นออกสตาร์ทได้สวย เมื่อได้ลูกจุดโทษจากที่ ริชาร์ด ดันน์ ไปสกัด ลี โบวเยอร์ ล้มลงในเขตโทษ เซบาสเตียน ลาร์สสัน รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาด เบอร์มิงแฮม นำ 1-0 แถมนาที 28 น่าหนีนำห่างอีกลูก จากจังหวะเตะมุม นิโกลา ซิกิซ ซัดบอลข้ามเส้นไปแล้ว แต่ แบรด ฟรีเดล ทำเนียนควักออกมา ขณะที่ไลน์แมนมองเห็นไม่ทัน ทำให้เจ้าบ้านชวดได้ประตูอย่างน่าเสียดาย

จากที่จะได้แล้วไม่ได้ เบอร์มิงแฮม มาพลาดเสียท่าให้ วิลลา ตามตีเสมอสำเร็จ โจนาธาน ฮอกก์ แทงบอลให้ กาเบรียล อักบอนลาฮอร์ พลิกเข้าไปยิงผ่านมือ เบน ฟอสเตอร์ สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยไปด้วยสกอร์ดังกล่่าว

ครึ่ง หลัง ทั้งสองทีมมีโอกาสขึ้นนำด้วยกันทั้งคู่ แต่ได้แค่เฉี่ยวไปเฉี่ยวมา กระทั่งท้ายเกมนาที 85 แฟนบอลเจ้าบ้านมาได้เฮอีกครั้ง ลาร์สสัน แทงบอลให้ คาเมรอน เจอโรม หลุดถึงเส้นหลังตบลูกมาหน้าประตูเข้าทาง ซิกิซ ซัดบอลกระทบตาข่าย เบอร์มิงแฮม ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 ขณะที่ช่วงที่เหลือ ทั้งสองทีมทำประตูเพิ่มกันไม่ได้ จบเกม เบอร์มิงแฮม ชนะ วิลลา 2-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้สำเร็จ

ด้านเกมที่พอร์ทแมน โรด “ม้าขาว” อิปสวิช ทาวน์ ทีมจากลีกแชมเปียนชิพที่มี รอย คีน นั่งรั้งบังเหียนคุมทีม สามารถพลิกล็อคเชือดเอาชนะ “เดอะ แบ็กกีส์” เวสต์บรอมวิช 1-0 โดยได้ประตูชัยจาก แกรนท์ ลีดบิตเทอร์ นาที 69 ช่วยส่ง อิปสวิช ให้เป็นทีมที่สี่ต่อจาก อาร์เซนอล, เวสต์แฮม และ เบอร์มิงแฮม ที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกคาร์ลิงคัพฤดูกาลนี้ไปได้สำเร็จ

รัสเซีย-กาตาร์ พริกโผจัดบอลโลก 2018-2022

รัสเซีย ประสบความสำเร็จได้รับเสียงโหวตจากบอร์ดบริหารฟีฟ่าให้รับหน้าเสื่อเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2018 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ด้าน กาตาร์ พลิกล็อคเข้าวินรับธงต่อในปี 2022…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. “แดนหมีขาว” รัสเซีย ประสบความสำเร็จเอาชนะทั้งอังกฤษ, สเปน-โปรตุเกส และ เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม คว้าสิทธิ์จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 หลังได้รับเสียงโหวตจากบอร์ดบริหารของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ในพิธีลงมติและประกาศเจ้าภาพเวิลด์คัพ 2018 และ 2022 ที่สำนักงานใหญ่ของฟีฟ่า กรุงซูริค สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

โดย ทีมนำเสนอแนวคิดจัดฟุตบอลโลกของรัสเซีย แม้จะไร้เงา วลาดิเมียร์ ปูติน นายกรัฐมนตรีซึ่งส่ง อิกอร์ ชูวาลอฟ รองนายกฯ เข้าร่วมพิธีแทน ขณะที่หลังได้รับประกาศจาก เซปป์ แบล็ตเตอร์ ประธานฟีฟ่า ให้ได้สิทธิ์จัดการแข่งขันในปี 2018 นายชูวาลอฟ ได้ให้ความมั่นใจกับทุกคนว่า “ขอให้พวกคุณทุกคนเชื่อมั่นเรากับการแข่งฟุตบอลโลกในปี 2018 ผมสามารถให้สัญญา เราทุกคนสามารถให้สัญญาว่า คุณจะไม่มีวันลืมเลือนมันแน่ ให้เราได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้านเจ้าภาพฟุตบอลโลก ปี 2022 ปรากฏว่า พลิกโผเล็กน้อย เมื่อ แบล็ตเตอร์ ได้ประกาศให้ กาตาร์ รับหน้าเสื่อจัดการแข่งขัน เอาชนะทั้งตัวเต็งอย่าง สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และ ออสเตรเลีย ขณะที่ ชีค โมฮัมหมัด บิน ฮาหมัด อัล-ทานี ประธานยื่นบิดของกาตาร์ ได้กล่าวขอบคุณเสียงโหวตว่า “ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเรา คุณจะภูมิใจในเราและตะวันออกกลาง”

ทั้ง นี้ สำหรับฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพนั้น ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดยังคงตกเป็นของ “อาร์เอส” เหมือนเช่นครั้งปี 2010 ที่ผ่านมา

เวียดนามถล่มพม่า 7-1 บอลซูซูกิ คัพ

เวียดนาม ทีมแชมป์เก่าเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ ฟอร์มดุ ไล่ถล่ม เมียนมาร์ พรุน 7-1 เหงียน อันห์ ดุค กับ เหงียน ทรอง ฮอง เบิ้ลคนละสองลูก ส่วนอีกคู่ในกลุ่มบีกลุ่มเดียวกัน สิงคโปร์ เสมอ ฟิลิปปินส์ 1-1…

เกม ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2010 ในกลุ่มบี ลงเล่นที่เวียดนาม ประเดิมสนามกันเป็นนัดแรกด้วยเกมระหว่าง สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์ ลงเล่นกันที่มี ดินห์ สเตเดียม ปรากฏว่่า สิงคโปร์ แม้ชื่อชั้นจะดูเหนือกว่า แต่กลับทำได้แค่เสมอ 1-1 อเล็กซานเดอร์ ดูริช หอกร่างยักษ์เชื้อสายเซอร์เบีย ยิงให้แข้งลอดช่องนำก่อนนาที 64 แต่ช่วงทดเวลา สิงคโปร์ กลับมาพลาดตกม้าตาย คริส เกรทวิช สกัดเข้าประตูตัวเอง ทำให้ทั้งสองทีมแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้ม

อีก หนึ่งคู่ ทีมเจ้าถิ่นเวียดนาม และแชมป์เก่าเมื่อปี 2008 พบกับเมียนมาร์ โดยเกมนี้นักเตะญวนที่ได้แฟนบอลเข้ามากำลังใจกันเพียบ ระเบิดฟอร์มไล่ถล่มไปขาดลอย 7-1 ได้ประตูจาก เหงียน อันห์ ดุค นาที 13,66 เหงียน ทรอง ฮอง นาที 74,83 เหงียน มินห์ เพือง นาที 30 เลอ ตาน ไตย นาที 51 และ เหงียน วู พอง ยิงปิดท้ายนาที 90 ส่วนทีมหม่องตีไข่แตกได้ประตูเดียวจาก อัง เขียว โม นาที 16

“บีบีซี” งานเข้าเต็มๆ บอร์ดฟีฟ่ายุ่นชี้ วืดบอลโลก

“บีบีซี” งานเข้าเต็มๆ เมื่อ “จุนจิ โอกูระ” บอร์ดบริหารฟีฟ่า หนึ่งในผู้มีสิทธิ์ลงเสียงโหวตเจ้าภาพฟุตบอลโลก แสดงทรรศนะยอมรับสกู๊ปแฉของรายการพาโนรามา ย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสจัดเวิลด์คัพของอังกฤษ ชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังแดนผู้ดีปิ๋วตั้งแต่ลงคะแนนเสียงรอบแรก เมื่อได้เพียงแค่สองเสียงโหวตเท่านั้น…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. สำนักข่าว “บีบีซี” มีอันหลุดไม่พ้นบท “แพะรับบาป” ที่อังกฤษวืดโอกาสจัดฟุตบอลโลก 2018 หลังปล่อยให้รายการ “พาโนรามา” นำเสนอรายงานแฉบอร์ดบริหารสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า 3 คน รับเงินใต้โต๊ะเป็นจำนวนรวมกันถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่พิธีลงมติเลือกเจ้าภาพเวิลด์คัพจะมีขึ้นเพียงไม่กี่วัน จนสุดท้ายเป็นแดน “หมีขาว” รัสเซีย ที่หยิบชิ้นปลามันไปครอง

ล่าสุด ความผิดของบีบีซีในสายตาของคนทั้งประเทศอังกฤษ ยังถูกตอกย้ำด้วยความคิดเห็นของ จุนจิ โอกูระ บอร์ดบริหารฟีฟ่า ที่เชื่อกันว่า เป็นหนึ่งในสองเสียงที่โหวตให้อังกฤษในรอบแรก โดย โอกูระ แสดงทรรศนะยอมรับสกู๊ปแฉของพาโนรามา ย่อมส่งผลต่อเสียงโหวตของแดนผู้ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“อังกฤษ ตกรอบตั้งแต่รอบแรก และนั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาถูกผลกระทบจากการนำเสนอข่าวของบีบีซี และซันเดย์ ไทมส์ แน่นอน อังกฤษมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยม และพร้อมจัดฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ก็ได้ ผมคิดว่าการนำเสนอข่าวจากสื่อพวกเขาเองนี่ล่ะ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบอร์ดฟีฟ่ามากทีเดียว”

“รายการพาโนรามา ของบีบีซี ไม่ทำอะไรมากไปกว่าการขุดคุ้ยประวัติศาตร์โดยไร้ซึ่งข้อกล่าวหา ในขณะที่การบิดกำลังเดินหน้าไป บางทีเรื่องนี้อาจสร้างความลำบากใจให้กับบีบีซีเองเช่นเดียวกันนะ” โอกูระ กล่าว.

เซิร์บโกนหัวทั้งทีม ฉลองแชมป์เดวิส คัพ


เซิร์บโกนหัวทั้งทีม ฉลองแชมป์เดวิส คัพ

ยอโควิช นำทีมสยบฝรั่งเศส

เมื่อ 6 ธ.ค. เอเอฟพีรายงานผลการแข่งขันเทนนิสเดวิส คัพ นัดชิงชนะเลิศ ระหว่างเซอร์เบีย กับฝรั่งเศส ในการแข่งขันที่กรุงเบลเกรด เซอร์เบีย ทีมเจ้าบ้านเอาชนะแชมป์ 9 สมัยอย่างฝรั่งเศสได้ โดยพิชิตแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ นักเทนนิสผู้พลิกเกมให้เซอร์เบียเอาชนะฝรั่งเศสได้ คือ โนวิก ยอโควิช นักเทนนิสมืออันดับสามของโลก ที่เอาชนะกาเอล มงฟิลส์ 6-2, 6-2, 6-4 จนแต้มสองทีมมาเสมอกัน ก่อนที่วิกเตอร์ ทรอยสกี ม้ามืดของชาวเซิร์บจะเอาชนะในแมตช์ตัดสินกับไมเคิล ลอดรา 6-2, 6-2, 6-3

หลังคว้าชัยชนะ ยอโควิชปล่อยให้เพื่อนโกนศีรษะเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนี้ไว้ พร้อมกับนักเทนนิสของเซอร์เบียทุกคน ยอโควิช กล่าวว่า “นี่คือประวัติศาสตร์ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะตัวบุคคล ในฐานะทีมและในฐานะประเทศ”

ฟิล์ม รัฐภาคย์ รถล้มสาหัส ยังไม่ฟื้น เพื่อนตายคาดที่

รัฐภาคย์ วิไลโรจน์

ข่าวช็อควงการมอเตอร์ สปอร์ต “เจ้าฟีม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ นักบิดโมโตทูหนึ่งเดียวของไทย ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำที่จ.ชลบุรี ถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาล ล่าสุดยังไม่รู้สึกตัว แต่เพื่อนที่เป็นคนขับเสียชีวิตคาที่…

ตระกูล “วิไลโรจน์” ต้องพบกับข่าวร้ายสองข่าวติดๆ กัน ภายหลัง คริสมาส วิไลโรจน์ นักขับมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานของไทย เพิ่งจากไปด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด วันที่ 6 ธ.ค. “เจ้าฟีม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ ผู้ลูก นักบิดโมโตทูหนึ่งเดียวของไทย ประสบอุบัติเหตุซ้อนรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ ที่ถนนเลียบชายหาด จ.ชลบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องถูกส่งตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ ยังมีเพื่อนของ “เจ้าฟีม” ซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าว ปรากฏว่า เสียชีวิตคาที่

เวสบรอม อัด นิว3-1 ซันเดอร์แลนด์ เฉือน 1-0

“เดอะ แบ็กกีส์” เวสต์บรอมฯ เร่งเครื่องเก็บชัยสองนัดติด หลังเปิดบ้านสอย “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล 3-1 ส่วน “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ เฉือน เวสต์แฮม หวุดหวิด 1-0 พร้อมกับฝัง “ขุนค้อน” หล่นกลับไปเป็นบ๊วยอีกครั้ง…

เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. มีทำการแข่งขันกันสองคู่ เกมแรกที่สนามเดอะ ฮอว์ธอร์น “เดอะ แบ็กกีส์” เวสต์บรอมฯ เปิดรังรับมือ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล นัดนี้เจ้าถิ่นได้ตัวหลักๆ ฟิตทันลงสนามพอดีทั้ง ปีเตอร์ โอเด็มวิงกี, คริส บรันท์ และ เจมส์ มอร์ริสัน ส่วนผู้มาเยือนไม่มี เควิน โนแลน กองกลางกัปตันทีมที่ยังบาดเจ็บอยู่

เขี่ยบอลเริ่มเกมครึ่งแรก จังหวะเข้าทำของ เวสต์บรอมฯ ได้ลุ้นกว่าเยอะ ก่อนจะมาประสบความสำเร็จขึ้นนำในนาที 32 โซเมน ทีโชยี พลิกบอลในเขตโทษ ก่อนซัดด้วยซ้ายเสียบตาข่ายผ่านมือ ทิม ครูล เข้าไปอย่างสวยงาม เจ้าถิ่นนำ 1-0 จากนั้นอีก 5 นาทีถัดมา ทีโชยี เกือบแผลงฤทธิ์อีกครั้ง ได้จังหวะซัดมุมแคบ แต่เที่ยวนี้ ครูล ทุบทิ้งออกไปได้ หมดครึ่งแรก เวสต์บรอมฯ นำ 1-0

กลับมาเล่นครึ่งหลัง นาที 71 เวสต์บรอมฯ ยิงหนี 2-0 ได้สำเร็จจากความผิดพลาดตรงกลางสนามของ แดนนี กัทธรี โดน โอเด็มวิงกี ลากลุยเดี่ยวหนีทั้ง โซล แคมพ์เบลล์ และ สตีเวน เทย์เลอร์ เข้าไปยิงดื้อๆ เท่านั้น ไม่พอ นาที 89 โอเด็มวิงกี คนเดิมมาทำประตูที่สองของตัวเอง และให้เจ้าบ้านนำห่างสุดกู่ 3-0 แต่ช่วงทดเวลา ปีเตอร์ โลเวนด์ครานส์ มาซ้ำจ่อๆ ลูกยิงของ แอนดี คาร์โรลล์ เป็นประตูตีไข่แตก ช่วยให้สุดท้ายไม่ต้องกินไข่กลับบ้าน จบเกม เวสต์บรอมฯ เอาชนะ นิวคาสเซิล 3-1

อีกหนึ่งเกมที่สเตเดียม ออฟ ไลท์ “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ เปิดบ้านต้อนรับ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม เกมนี้เจ้าบ้านได้ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน เป็นฮีโร่ยิงลูกผ่านจากริมเส้นของ กียาน อซาโมอาห์ ในนาที 34 เป็นประตูชัยให้ ซันเดอร์แลนด์ เฉือนชนะหวุดหวิด 1-0 พร้อมกับฝัง เวสต์แฮม ให้หล่นลงไปเป็นบ๊วยอีกครั้ง แม้จะมี 12 แต้มเท่ากับ วูล์ฟส แต่ประตูได้เสียเป็นรอง