เยือน ‘ปราสาทเมืองต่ำ’ ตามรอยละครดังสุสานภูเตศวร

ครั้งก่อนทิ้งท้ายไว้ว่าจะพาไปชมอีกหนึ่งศิลปะที่จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ว่านี้ก็คือ ปราสาทเมืองต่ำ อยู่ห่างจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ไปประมาณ 7 กม.

ถ้าใครยังจำกันได้ ละครช่อง 3 เรื่อง ภูเตศวร ที่จบไปเมื่อต้นเดือนเมษายน ก็ไปถ่ายทำที่ปราสาทนี้แหละ

ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่หน้าวัดปราสาทบูรพาราม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ากันว่า การที่ชื่อปราสาทเมืองต่ำเพราะ ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในที่ต่ำกว่าปราสาทพนมรุ้ง (พนมรุ้งเขาเรียกกันว่าปราสาทเมืองสูง)โดยคนในชุมชนหรือชุมชนพื้นเมืองเป็นคนตั้งให้ ดูไปแล้วความสวยงามก็ไม่ได้ด้อยไปกว่า ปราสาทเขาพนมรุ้งด้วยซ้ำ

ปราสาทเมืองต่ำประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก คือ ปรางค์อิฐ 5 องค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกันก่อด้วยศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงสองชั้น กำแพงชั้นในก่อด้วยหินทรายเป็นห้องแคบๆ ยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียกว่า ระเบียงคด

ส่วนกำแพงด้านนอกเป็นกำแพงศิลาแลง กำแพงทั้งสองนั้นมีซุ้มประตูก่อด้วยหินทรายอยู่ในแนวตั้งตรงกันทั้ง 4 ด้าน สลักลวดลายงดงามยิ่งนัก ตั้งแต่หน้าบัน ทับหลัง และเสาติดผนัง เป็นภาพเล่าเรื่องในศาสนาฮินดูและลายพรรณพฤกษา ขอย้ำว่างดงามจริงๆ

จุดเด่นของที่นี่ คือ ระหว่างกำแพงชั้นในและกำแพงชั้นนอก เป็นลานกว้างปูด้วยศิลาแลง มีสระน้ำขุดเป็นรูปหักมุมตามแนวกำแพงอยู่ทั้ง ๔ มุม กรุขอบสระด้วยแท่งหินแลงก่อเรียงเป็นขั้นบันไดลงไปยังก้นสระ ขอบบนสุดทำด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาคซึ่งชูคอแผ่พังพานอยู่ที่มุมสระ มีสระน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบ ขอบสระกรุด้วยศิลาแลงสอบลงไปถึงพื้นดินเดิม สระนี้มีน้ำขังอยู่ตลอด ปลูกบัวไว้มากมาย

ปราสาทเมืองต่ำ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 น. – 16.30 น. ใครที่มีโอกาสอยากให้ไปเที่ยวจริงๆ