ศรัทธา… หรือบ้าคลั่ง

ศรัทธาหรือบ้าคลั่ง
***********

• ศรัทธาหรือบ้าคลั่ง
• เค้นพลังมาสร้างเรื่อง
• หมู่มารคิดผลาญเมือง
• จนวุ่นวายทั้งเวียงวัง

• บูชาคนช้าชั่ว
• ความมืดมัวเข้าคุมขัง
• นายเสริมเติมสตางค์
• จึงรานรุกปลุกความเลว

• ถูกผิดไม่คิดรู้
• แค่ศัตรูต้องแหลกเหลว
• สาดเติมเสริมไฟเปลว
• ชาติลงเหวไม่นำพา

• สมองไม่มีใช้
• มีแต่ไข่มีหว่างขา
• หยิบขึ้นมาเขวี้ยงปา
• ทุด! อนารยชน

• เนิ่นนานยิ่งชัดแน่
• มันก็แค่สัตว์หน้าขน
• ปนเปกับปวงชน
• ฉุดสังคมเสื่อมราคา
***********