คืนหนาว ที่ กิตยา วิว วังน้ำเขียว

คืนหนาว ที่กิตยา วิว วังน้ำเขียว***

ลมกระโชก กระชั้น ขนชันซู่
เสียงอู้ๆ อึงอล กล่อมคนหนาว
กิ่งไม้ลู่ ใบไม้ร่วง พวงดอกพราว
สะท้านร้าว สั่นเนื้อ เหลือข่มนอน

โอ้ลมเอ๋ย เจ้าไล้ลูบ ประโลมหรือ
ใยกระพือ แรงพัด มิผัดผ่อน
เจ้ายิ่งแนบ ยิ่งหนาวหน่วง ทุกช่วงตอน
จุดไฟฟอน ห่มฟ้า จนล้าฟืน

ยิ่งดึก ดาวดวง ก็ยิ่งเด่น
เมื่อบุหลัน ซ่อนเร้น ดาวเริงรื่น
แมลงกรีด เสียงต๊กๆ นกกลางคืน
ตกใจตื่น ร้องกู่ หาคู่มัน

สุดฟ้าขอบ เขาทึม ทะมึนทาบ
ริบหรี่แสง ดาวฉาบ ไม่เฉิดฉัน
ไม้ใหญ่ยืน หยัดอยู่ เคียงคู่กัน
แหล่งสวรรค์ ยามสลัว ชวนสราญ

จวบจนแจ้ง ฟ้าแจ่ม แดดทอจับ
เลื่อมสลับ ทิวไม้ แผ่ไพศาล
ทุ่งหญ้าเขียว ทอดคู่ ข้างคูธาร
บัวดอกบาน กุหลาบเบ่ง เบิกอรุณ…
***